Begin januari is Groepswijzer.nl verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de Haagweg 4. Deze voormalige ambachtsschool bood jarenlang huisvesting aan talloze kunstenaars. Inmiddels is gekozen voor een formelere opzet, waarin kunstenaars en creatieve bedrijven beide een plek krijgen in het gebouw.

Haagweg 4 is een imposant complex waar gedurende bijna honderd jaar leerlingen uit Leiden en omstreken hebben leren timmeren, smeden, metselen, metaal bewerken, etc. De eerste technische dagopleiding in Leiden begon in 1883 in een deel van het oude Caeciliagasthuis in De Camp, maar verhuisde tien jaar later naar een nieuw onderkomen aan de Haagweg. Architect Govert van Driel, tevens secretaris van opdrachtgever ‘Vereeniging De Practische Ambachtsschool’, ontwierp het pand in neo-renaissancestijl. De directeur kreeg onderdak in de woning links van het schoolgebouw (Haagweg 2).
De groei van de school leidde tot de eerste uitbreiding in 1923 door architect Bernard Buurman. Hij voegde zich daarbij naar de stijl van zijn voorganger. In 1939 ging hij echter een andere weg. Buurmans ontwerp voor de tweede grote uitbreiding is een strak, L-vormig gebouw in een aan de Nieuwe Zakelijkheid verwante stijl.
De leerlingen van de Ambachtsschool hebben altijd een groot aandeel gehad in het onderhoud en de afwerking van de gebouwen. Zo werd het meubilair in het voormalig kantoor van de directeur door hen vervaardigd. Ter gelegenheid van verschillende jubilea leverden oud-leerlingen diverse memorabilia, waaronder de gebrandschilderde ramen in het rechtertrappenhuis.

Het nieuwe bezoekadres van ProKwadraat-Groepswijzer.nl wordt Haagweg 4F5, 2311 AA  LEIDEN.  Het postadres blijft Postbus 1301, 2302 BH  LEIDEN.