Halverwege het jaar tekent zich het jaarlijkse moment af bij ProKwadraat. Het bekend maken van de (voorlopige) evenementenkalender voor het volgend jaar. Veel evenement vinden plaats precies een jaar later plaats, maar bij een aantal moet je rekening houden met tal van aspecten. Wanneer is het moederdag, pasen, meivakantie, schoolvakanties etc. Zijn er nog meer andere evenementen op deze datum? Kunnen alle samenwerkingspartners etc. Rekening houdend met deze aspecten komen wij uit op de volgende lijst. Hij is nog voorlopig. Graag nodigen wij iedereen uit aan te haken.

Voorlopig overzicht Evenementen CTV Zuid-Holland, Bierwandeling.nl en ProKwadraat in 2019

 • 27 januari 2019 – Winterbierfestival Leiden
 • 16 februari 2019 – Nedernacht (onder voorbehoud)
 • 3 maart 2019 – Proeftocht, culinaire bierwandeling Leiden
 • 7 april 2019 – Verhalen van de stad
 • 7 april 2019 – Leidse Draaiorgeldag
 • 14 april 2019 – Lentebierwandeling Leiden
 • 14 april 2019 – 12e Groepswijzer.nl LeidenWalk
 • 7 en 8 juni 2019 – Schemerstad
 • 9 juni 2019 – Zomerbiervaart Leiden
 • 1 september 2019 – BiGGG! smallband-festival
 • 17 oktober 2019 – Voorronde Leids Festival van het Levenslied
 • 3 november 2019 – Bokkenwandeling Leiden
 • 30 november 2019 – Finale Leids Festival van het Levenslied