2020….. Een jaar om snel te vergeten. Maar niet zonder nog een keer terug te kijken met de Quiz van het jaar. Daarom een pubquiz voor iedereen in en rondom Leiden. Met vragen over actuele gebeurtenissen in Leiden in 2020. Maar ook algemene rondes met video’s, plaatjes, taal en natuurlijk een muziekronde!  Wat moet je kunnen om deze quiz tot een goed einde te brengen? Kennis van gebeurtenissen in Leiden in het afgelopen jaar en Leiden in het algemeen, muziek en film. Kroon jezelf tot Quizkoning van Leiden en omstreken!

Schrijf je in op www.quizvanhetjaar.nl en ontvang twee dagen van tevoren een e-mail met meer informatie, instructies en een link naar het youtube-kanaal van de quiz. 

Datum: 9 januari 2021

Tijd: 20.20 uur

 

50% van het inschrijfgeld naar goede doel
De helft van het inschrijfgeld voor de quiz gaat naar een project ter bestrijding van de eenzaamheid onder ouderen. Wij willen iedereen vragen om ook een oudere in het team op te nemen.