Ga eens in Amsterdam met uw rug naar de Schreierstoren staan… u ziet de spoorlijn. In de 17e eeuw zou u een woud van masten gezien hebben. Hier lagen de schepen in het IJ, klaar voor lange reizen voor de Verenigde Oostindische Compagnie. Het IJ was vroeger een groot meer, dat in open verbinding stond met de Zuiderzee.
Het verhaal wil dat de Schreierstoren haar naam ontleent aan het feit dat de vrouwen hier huilend afscheid namen van hun mannen als die weer op een verre zeereis gingen. Maar op de legenda van een plattegrond uit de 17e eeuw staat deze locatie aangeduid als de Schreyhoecks Toor. En een “scrye hoeck” is een scherpe hoek. Deze toren was onderdeel van de middeleeuwse ommuring van de stad, die hier een scherpe hoek maakte, zoals op de kaart te zien is. Het is aannemelijk dat de oorspronkelijke naam in de volksmond verbasterde tot Schreierstoren, maar of dat was omdat hier zoveel geschreid werd…

Kom nog veel meer te weten over Amsterdam: maak een stadswandeling of puzzel met het Stadsganzenbord Amsterdam.
http://goo.gl/Kl1f5d