Gasthuizen komen in veel steden voor, maar wat is een gasthuis nu precies? In de loop van de eeuwen is de betekenis hiervan veranderd. In eerste instantie opgericht als huis om gasten -vreemdelingen- op te vangen, wordt het vanaf de middeleeuwen een instelling waar zieken en ouderen verpleegd worden. In het begin worden ze gebouwd en beheerd door de kerk. Later ook door de gegoede burgerij. Met “werken van barmhartigheid” brengen zij het geloof in de praktijk. Het vooruitzicht van een goede plaats in het hiernamaals speelt daarbij ook een rol. Een gasthuis bestaat vaak uit een lange zaal die uitkomt op de kapel. De kwaliteit van de verleende zorg wisselt sterk. Inmiddels zijn veel gasthuizen opgeheven en afgebroken. Een aantal heeft zich echter tot een modern ziekenhuis ontwikkeld.
Ook Haarlem kent deze ontwikkeling. Het Sint Elisabeths Gasthuis, dat in 1581 is opgericht, is uiteindelijk gefuseerd tot het huidige Kennemer Gasthuis. Van het oorspronkelijke gasthuis resteert alleen nog de poort (Groot Heiligland 47).

Groepswijzer.nl heeft een aantal uitjes in haar assortiment waarbij u kennismaakt met Haarlem. Wandel eens langs een Gasthuis met het Stadsganzenbord of een Stadswandeling.
http://www.groepswijzer.nl/arrangementen/show/4/79/stadsganzenbord-haarlem—puzzeltocht