Overal in de wereld is een meter een meter en een kilo een kilo. Maar dat was ooit heel anders.
Een schepel was een inhoudsmaat van ongeveer 10 liter, hoewel daar nogal wat variatie in zat, afhankelijk van waar je was.
Maar een schepel kon ook een oppervlaktemaat zijn. In Gelderland bestond zo’n schepel uit 100 Gelderse roeden, gelijk aan ongeveer 1450 vierkante meter.
In Twente, daarentegen, bestond een schepel uit 62,5 Rijnlandse roeden, gelijk aan ongeveer 887 vierkante meter.
Voor gewichten gold hetzelfde: de Amsterdamse pond was 494 gram, maar de Gentse pond was 430 gram. Kocht je graan van een koopman uit Gent, dan kon je dus aardig tekort komen.
Om duidelijkheid te krijgen en vooral ook om fraude tegen te gaan werden in martktsteden waaggebouwen opgericht, plekken waar alle waren officieel gewogen konden worden, met geijkte gewichten. De stad ontving voor alle gewogen goederen een klein bedrag en dat was eigenlijk een voorloper van onze BTW.

Bezoek de Waag in Gouda en kom alles te weten over gewichten (en kaas).
http://goo.gl/3k8YeB